Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením

25.02.2007 19:09
Společnost poskytuje své služby v programech chráněné bydlení, podporované zaměstnávání, centrum denních služeb - dílny.
Klíčová slova: