Společenská odpovědnost firem a možnosti jejich spolupráce s neziskovým prostorem

13.01.2013 17:40

Bezplatné kulaté stoly pořádá České centrum fundraisingu a Svaz průmyslu a dopravy ČR 7. února v Mostě a 28. února v Olomouci.

 „Společenská odpovědnost firem a možnosti jejich spolupráce s neziskovým prostorem“

Kulatý stůl se uskuteční: 

V Mostě 7. 2. 2013, 9.30 - 13.30 hod.

 Přihláška a další informace : http://www.fundraising.cz/kulaty-stul-v-moste/

V Olomouci 28. 2. 2013, 9:00 – 13:00 ho
d.

Přihláška a další informace: http://www.fundraising.cz/kulaty-stul-olomouc/

Cílem setkání je pojmenovat důležité oblasti a problémy rozvoje regionu, které předpokládají mezisektorovou spolupráci a získat první náměty pro efektivní spolupráci při jejich řešení. Komunikace a spolupráce mezi neziskovým a komerčním sektorem je v naší republice často zatížena vzájemnými předsudky a neznalostí druhé strany. Řada zástupců nevládních organizací se stále domnívá, že „sociální odpovědnost firem spočívá v tom, že jim mají dávat peníze na bohulibou činnost“ a mnozí manažeři firem jsou na druhou stranu přesvědčeni o tom, že „NGO jim jen znepříjemňují život kritikou a neprofesionálním fundraisingem“. Na druhé straně ale existuje již řada příkladů efektivní spolupráce mezi nevládními organizacemi a firmami o kterých je dobré mluvit.

Věříme, že se nám společně podaří vzájemně se lépe poznat, navázat kontakt a začít rozvíjet rovnocenná partnerství postavená na důvěře a sebevědomí. Sociální odpovědnost vnímáme jako společný úkol všech, nejen firem a věříme, že vzájemnou diskusí a shodou lze docílit i řešení, která možná dnes vypadají složitě.

Klíčová slova: