Spiritualita v sociální práci

Anonymní dotazník na 10 minut je určen sociálním pracovníkům, výsledky budou využity v disertační práci.

Ve své disertační práci se zabývám spiritualitou v sociální práci. Spiritualita je podobně jako fyzická, psychická a sociální dimenze důležitým prvkem sociální práce, a je také považována za nedílnou součást osobnosti. Pro každého znamená něco trochu jiného, má individuální a specifickou podobu, obsah a význam.

Ráda bych s vaší pomocí prostřednictvím následujícího dotazníku popsala, zda a jak sociální pracovníci prožívají svou spiritualitu, jak si ji spojují nebo nespojují s výkonem své profese.

Dotazník naleznete v online podobě na konci přípěvku (stačí kliknout na "dotazník" a otevře se vám odkaz). Jeho vyplnění vám zabere maximálně 10 minut času.

Dotazník je určen sociálním pracovníkům a je anonymní. Získané informace pomohou k poznání, zda a jak sociální práci u nás, i když jsme velmi sekulární zemí, ovlivňuje spiritualita sociálních pracovníků.

DOTAZNÍK

Nicole Emrová

Klíčová slova: