Spektra, vdn

11.06.2014 7:26

Výrobní družstvo nevidomých Spektra dodává celou řadu kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené:
- Slepecké psací stroje, tzv. Pichtovy stroje
- ostatní pomůcky (hry, peněženky, hodinky, měřidla)
- Počítačové pomůcky (digitální lupy, čtecí přístroje, elektronické zápisníky, braillské řádky Braille Voyager firmy Tieman)
- Speciální program. vybavení - dovoz sw lupa ZoomText s lokalizací, prodej odečítače Window-Eyes s českou lokalizací. Program je dodáván s českou hlasovou syntézou WinTalkerVoice, vývoj a prodej programu pro zpracování tištěné předlohy pro slabozraké Bizon
- Kamerové zvětšovací TV lupy (Twinkle a Traveller od firmy Tieman, Prisma, TVi od Ash Technologies)