Spektra, vdn

10.06.2014 23:40

Výrobní družstvo nevidomých Spektra dodává celou řadu kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené:
- speciální program. vybavení - dovoz sw lupa ZoomText s lokalizací, prodej odečítače Window-Eyes s českou lokalizací. Program je dodáván s českou hlasovou syntézou WinTalkerVoice, vývoj a prodej programu pro zpracování tištěné předlohy pro slabozraké Bizon
- počítačové pomůcky (Digitální lupy, čtecí přístroje, elektronické zápisníky, braillské řádky Braille Voyager firmy Tieman)
- kamerové zvětšovací TV lupy (Twinkle a Traveller od firmy Tieman, Prisma, TVi od Ash Technologies)
- slepecké psací stroje Ostatní pomůcky (hry, peněženky, hodinky, měřidla)
O získání speciálního softwaru se informujte u svého

konzultanta.