Speciální mateřské, základní a střední školy pro zdravotně postižené, speciální pedagogická centra

28.12.2006 21:05

Nejrozsáhlejší adresář speciálních školských zařízení udržuje na stránkách IS Braillnet Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. V současné době obsahuje databáze 474 záznamů. Vyhledávat v nich lze také podle typu postižení.

Klíčová slova: