Sociální služby v roce 2020

Sociální služby prošly v letošním roce asi největší zatěžkávací zkouškou v novodobé historii. Epidemie koronaviru zasáhla každého, ale zejména ty, kteří naši pomoc potřebují nejvíce – klienty sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí od roku 2013 každoročně navyšuje objem dotací na sociální služby. Letošní rok navíc dofinancovalo částkou téměř 3,8 mld. Kč. Velká část dodatečných prostředků byla určena na historicky nejvyšší odměny zaměstnanců v sociálních službách, kteří stále stojí v první linii boje s koronavirem.

Podrobnosti uvádí přiložená tisková zpráva MPSV.

Obsahuje tato témata: 

MPSV za posledních 8 let rekordně navýšilo dotace na sociální služby

MPSV v roce 2020 zajistilo dodatečné finanční prostředky na krytí dopadů epidemie COVID-19

MPSV se dlouhodobě snaží o růst platů a mezd zaměstnanců v sociálních službách

MPSV s dalšími partnery přímo pomáhalo zvládat dopady epidemie COVID-19 v sociálních službách:

  • Spolupráce s Centrem biologické ochrany Těchonín Armády ČR
  • Spolupráce s Lékaři bez hranic
  • MPSV ve spolupráci s partnery připravilo i další on-line návody pro zvládání epidemie
  • MPSV zajistilo i psychologickou podporu pro zaměstnance v sociálních službách
  • MPSV poskytlo provoz informační a poradenské linky

 

Klíčová slova: