Sociální služby a sociální podpora pro pečující osoby v Praze

Bezplatný online seminář pro osoby pečující o osoby pobírající příspěvek na péči se uskuteční 12. prosince 2020.

Pozvánka na seminář, který proběhne v sobotu 12. 12. 2020 od 8:30 do 12:30 hod., ON-LINE (přes Skype)

Seminář je realizován pro pečující osoby pečující o osoby pobírající příspěvek na péči v Praze, ZDARMA.

TÉMA

Sociální služby a sociální podpora pro pečující osoby v Praze

  • Jste pečující osoba, potřebujete se vyznat v systému dávek, služeb, na co máte nárok?
  • Nebo jen potřebujete sdílet vlastní zkušenosti?
  • Podělíme se o zkušenosti z posledních měsíců, podpoříme Vás, dozvíte se i novinky a informace JAK NA TO, můžete se ptát, budeme hledat odpovědi společně.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

  • Přihlaste se na e-mailu info@pecujicijaknato.cz, nejpozději do pátku 4. 12. 2020 do 18 hod. s uvedením názvu semináře, Vašeho jména, příjmení, e-mailu, na který budeme zasílat případné přihlašovací údaje na on-line setkání. 
  • Potvrzení Vaší účasti včetně přihlašovacích údajů obdržíte nejpozději ve čtvrtek 10. 12. 2020 do 15 hod.

TĚŠÍME SE NA VÁS

Seminář je realizován organizací Dejme si šanci, z.s. z projektu „Pečující osoby, jak na to“, reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011249, který je podpořen Evropskou Unii, Operačním programem Zaměstnanost. V rámci realizace může být pořizována fotodokumentace či nahrávka, za účelem prokázání, že se seminář konal.

DALŠÍ INFORMACE o projektu a dalších aktivitách lze nalézt na webových stránkách projektu https://www.pecujicijaknato.cz/

 

Klíčová slova: