Sociální služby mohou žádat o dotace na vícenáklady, které jim vznikly v souvislosti s COVID-19

MPSV ve středu 12. srpna 2020 spustilo aplikaci pro podávání žádostí na dofinancování zvýšených nákladů, které vznikly sociálním službám v souvislosti s COVID-19 v období od 13. března do 31. května 2020. Podle dotační výzvy, zveřejněné 9. července 2020, budou moci zřizovatelé požádat o dotaci na 3 oblasti podpory. Aplikace bude otevřena 14 dnů, tedy do půlnoci 27. srpna 2020.

V rámci tohoto dotačního řízení lze požádat o podporu na:

Financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření (např. pořízení ochranných pomůcek pro zaměstnance a uživatele sociální služby a pomůcek potřebných k detekci nákazy onemocněním COVID-19). Dále pak na zvýšené náklady na mzdy a platy (vyjma zdravotnického personálu viz § 36 zákona o sociálních službách).

Dorovnání výpadku zdrojů, který vznikl službám v souvislosti s přijímáním karanténních opatření proti nákaze koronavirem, mimořádných opatření a krizových opatření. Výpadek tak mohl vzniknout například v rámci úhrad uživatelů za stravu či ubytování nebo jiných základních činností poskytovaných sociální službou. Dále u sociálních služeb poskytovaných za úhradu, které byly během nouzového stavu dočasně uzavřeny, také v případech, kdy byl učiněn zákaz příjmu nových klientů, nebo kdy bylo nutné vytvořit tzv. COVID zóny.

Jednorázovou kompenzační platbu pro zaměstnance, který byl v uvedeném období nakažen koronavirem nebo byl vyslán zaměstnavatelem či příslušnou hygienickou stanicí do domácí karantény. Těmto zaměstnancům bude poskytnuta jednorázová finanční odměna k platu/mzdě ve výši 40 000 Kč (hrubého + zákonné odvody), bez ohledu na délku trvání karantény.

MPSV upozorňuje, jak bylo uvedeno již ve výzvě dne 9. 7. 2020, že pro úspěšné podání žádosti, je potřeba mít zřízenou datovou schránku a certifikovaný elektronický podpis. Bližší informace naleznete ZDE

Tiskové oddělení MPSV

Klíčová slova: