Sociální služby jsou záchranným lanem pro lidi v těžké situaci

04.02.2014 16:57

Chybí vám nebo vašim blízkým ve městě některé ze služeb v sociální oblasti? Máte pocit, že by některé sociální služby měly fungovat jinak? Chcete mít přehled o poskytovaných sociálních službách a plánování jejich podoby v budoucnosti? Zúčastněte se 10. prosince na radnici veřejného připomínkování Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice.  

Dvouletý projekt rozvojového plánování sociálních služeb města České Budějovice spolufinancovaný z dotací Evropské unie - Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu ČR vrcholí v tomto roce vytvořením plánu sociálních služeb pro období 2013-2018.
Strategický dokument města ovlivní podobu těchto služeb v následujících letech. Do veřejného připomínkování se mohou zapojit také občané města.

Plán má dvě části

Náměstek pro školství a sociální oblast Petr Podhola uvádí: "Sociální služby jsou záchranným lanem pro lidi, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci, například z důvodu zdravotního postižení, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, stáří, nevhodného sociálního prostředí, nečekané náročné životní události a podobně. Hlavním důvodem, proč máme zájem o zapojení co nejširší veřejnosti do plánování, je, že sociální služby jsou tu především pro naše občany, a my chceme, aby co nejvíce odpovídaly jejich potřebám a pomohly jim s řešením jejich problémů." K plánování Podhola dále dodává, že odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice v úzké spolupráci s místními poskytovateli sociálních služeb tyto služby zaštiťuje a s ohledem na potřeby občanů plánuje jejich podobu v budoucích letech.
Právě letos graduje příprava nového Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice, který bude po veřejném připomínkování předložen orgánům města ke schválení.
Plán má dvě části. Analytická část vychází ze sociálně demografických analýz a dotazníkových šetření, která probíhala v uplynulém roce mezi veřejností, ale také u uživatelů sociálních služeb, jejich poskytovatelů a zadavatelů. Strategická část potom na základě zjištěných údajů představuje koncepci služeb v blízké budoucnosti. A na co se například plán vedle zachování stávající sítě sociálních služeb zaměřuje? Nejvíce řešenou oblastí, která vyplynula také z dotazníkového šetření mezi veřejností i doplňujících anket na internetu, je oblast zaměstnanosti, a to napříč spektrem sociálních služeb.
Dalším bodem plánu je vznik krizového centra nebo navýšení kapacity odlehčovacích služeb pro seniory či osoby se zdravotním postižením. Konkrétní výstupy plánu pak budou realizovány v průběhu dalších let.
Iva Černá ze sdružení Fokus, které pomáhá lidem s duševním onemocněním, upozornila i na další bolavá místa, která by mohl rozvojový plán řešit.
"V příštím období se bude pracovní skupina zabývat problematikou lidí se zdravotním postižením, kteří se dostávají do důchodového věku a až doteď žili se svými rodiči. Ti ale postupně ztrácí sílu se o ně postarat, nebo dokonce umírají. Tito lidé jsou pak ohroženi umístěním v pobytovém zařízení. Další dosud neřešenou cílovou skupinou jsou dospívající lidé s autismem," poznamenala Černá s tím, že k oběma problémům je naplánováno zpracování podrobné analýzy.

Foto: Charita pomáhá V budějovické ubytovně na Vrbenské ulici otevřela charita kancelář, která zde nabízí služby vždy v pondělí a ve středu.
Foto: MF DNES

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Čechy

Klíčová slova: