Sociální reforma ve znakovém jazyce!

02.01.2012 20:04

Informace o důležitých změnách, které se týkají sluchově postižených, přetlumočil Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR do českého znakového jazyka.

Na své webové stránky umístil SNN ČR jak text, tak videa s popisem změn v českém znakovém jazyce v podání Tomáše Jelínka.

Klíčová slova: