Sociální reforma a dobrovolnická služba

11.01.2012 13:11

Osoba v hmotné nouzi již není bonifikována za výkon dobrovolnické služby, vysvětluje stanovisko Ministerstva vnitra. 

Sociální reforma I od roku 2012 mění přístup ke zvyšování dávek pomoci v hmotné nouzi, a to v oblasti hodnocení navyšování příjmu vlastní prací. V souvislosti s novelou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, již není osoba v hmotné nouzi bonifikována za výkon dobrovolnické služby podle zákona č. 198/2002., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Další možné navýšení dávek pomoci v hmotné nouzi bylo v rámci výkonu veřejné služby. Tento  institut se od 1. 1. 2012  na základě novely zákona o pomoci v hmotné nouzi převádí z kompetence obcí na Úřad práce ČR. Také se  možnost výkonu veřejné služby rozšiřuje na osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání. Podrobnější informace k podmínkám a organizaci veřejné služby je možné získat na příslušných krajských pobočkách Úřadu práce ČR.

Zdůrazňujeme rozdílný charakter dobrovolnické služby,
která je vykonávána bez nároku na odměnu, ze svobodné vůle a nenahrazuje činnosti, které by jinak vykonávaly osoby v pracovněprávním vztahu. Veřejná služba je nezávislý, věcně a významově zcela odlišný institut. Nezahrnuje dobrovolnickou službu, ani ji nesupluje a naopak.     

V případě, že se některá z organizací, která má udělenu akreditaci podle zákona o dobrovolnické službě, bude chtít zapojit do organizování veřejné služby, musí tyto naprosto  rozdílné aktivity zcela oddělit. Jedná se o oddělení  jak administrativní a finanční stránky, tak  výkonu dané aktivity. Z organizace veřejné služby musí jednoznačně vyplývat, že se nejedná o výkon dobrovolnické služby a tedy, že se nejedná o aktivitu vykonávanou dobrovolníky podle zákona o dobrovolnické službě.  Na osoby vykonávající veřejnou službu se nevztahuje zákon o dobrovolnické službě a tedy ani dotace Ministerstva vnitra.

odbor prevence kriminality
oddělení preventivní programů a dobrovolnické služby MV ČR

Klíčová slova: