Sociální podnikání v Kraji Vysočina

Online seminář se uskuteční 5. 5. 2021 od 13.00 hod pod záštitou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina. 

Na semináři zazní aktuální informace o sociálně odpovědném zadávání veřejných zakázek, připravované možnosti podpory sociálního podnikání v Operačním programu Zaměstnanost plus 2021–2027, ale budou zde představeny i výstupy projektu CERUSI financovaného z programu podpory Central Europe, který nabízí bezplatné online kurzy zaměřené na vytváření sociálních inovací na venkově.

Prostor pro představení dostanou i některé sociální podniky, nejen z Vysočiny.

V případě zájmu o účast na semináři kontaktujte Lenku Matouškovou, od které včas obdržíte odkaz pro přihlášení do on-line prostředí a nezbytné organizační pokyny.

e-mail: Matouskova.L@kr-vysocina.cz, tel.: 724 650 278

Zdroj: Kraj Vysočina

Klíčová slova: