Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Výzvu č. 101 REACT-EU vyhlásil řídicí orgán IROP, příjem žádostí bude ukončen 3. února 2022.

Dne 31. 5. 2021 vyhlásil Řídicí orgán IROP výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 „REACT-EU“ na oblast sociální infrastruktury - výzva č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností.

Výzva je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. Alokace výzvy je více než 2 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 tisíc korun a maximální výše je 60 milionů korun. Podmínkou ale je, že projekty musí být dokončeny nejpozději do konce roku 2023.

O podporu mohou žádat od 31. května 2021 do 3. února 2022 zřizovatelé organizací poskytujících sociální služby (například kraje, obce, neziskové organizace nebo církve) i organizace samotné. Peníze by měly být využity zejména v centrech denních služeb, v denních i týdenních stacionářích, v azylových domech, v zařízeních poskytujících krizovou pomoc a podobně.

Cílovými skupinami, kterým by měla tato zařízení pomáhat, jsou senioři, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se zkušeností s duševním onemocněním, ale i zaměstnanci sociálních služeb.

Výzva č. 101 - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Registrace na seminář byla již spuštěna viz seminář pro žadatele.

Dotazy k výzvě a přípravě projektových žádostí je možné vznést prostřednictvím konzultačního servisu IROP.

Zdroj: Dotaceeu.cz

Klíčová slova: