Služby pro neslyšící a nedoslýchavé studenty vysokých škol

06.02.2013 21:47

Panelová diskuse se uskuteční 12. února v rámci mezinárodní konference Universal Learning Design 2013 v Brně a k účasti na ní jsou kromě studentů a učitelů zváni jako hosté i účastníci konference včetně zástupců Gallaudetovy univerzity ve Washingtonu.

Během diskuse je zajištěno tlumočení mezi českým znakovým jazykem, mezinárodním znakovým systémem,
češtinou a angličtinou, včetně simultánního přepisu mluvené češtiny a angličtiny a zápisu v češtině. Hlavním cílem diskuze je vytvořit příležitost pro společné úvahy o tlumočení a servisu služeb na vysokých školách pro studenty se sluchovým postižením.

Více informací v pozvánce ve znakovém jazyce a v přiložené textové pozvánce.

Klíčová slova: