Sluchově postižení studenti na vysoké škole

17.10.2012 0:44

Z důvodu komunikační bariéry se sluchově postižení studenti setkávají každodenně s problémy, obtížným domlouváním, neporozuměním a nepochopením informací, dostávají se do řady situací, které vyžadují pomoc při jejich řešení, jak ze strany svých kolegů – studentů, tak ze strany vyučujících a zaměstnanců fakulty. O konkrétních možnostech informuje poradna pro studenty s handicapem na stránkách Pedagogické fakulty UK.