Slezská univerzita v Opavě

03.05.2016 9:41
Univerzita třetího věku nabízí pro akademický rok 2015/2016 v Opavě studium předmětů anglický, německý, francozský a italský jazyk, počítačová gramotnost, digitální fotokomora, dále cyklus přednášek (Postavení občana ve společenském životě v zimním semestru a Historické proměny evropské společnosti v letním semestru). V Krnově se připravuje cyklus přednášek Cestování a gastronomie v zimním semestru a Společnost - etiketa, zdraví a duševní rovnováha v letním semestru. Je možné se zapojit i do virtuální univerzity třetího věku. Pro akademický rok 2016/2017 dosud nebyla nabídka zveřejněna. 
Klíčová slova: