Skupinová terapie afázie v chronickém stadiu

13.08.2008 14:54

Diplomová práce Mgr. Sandry Páralové se zabývá narušenou komunikační schopností ve stáří, zejména afázií. Je vysvětlen pojem afázie, dále je popsána etiologie, symptomatologie a diagnostika fatických poruch. Důraz je kladen na terapii. V práci je analyzován vliv individuální a skupinové terapie. Empirická část obsahuje pět případových studií klientů s různými typy afázií v chronickém stadiu, také s různým vzděláním. Cílem bylo prokázat terapeutický efekt skupinové terapie u těchto klientů a jeho nezávislost právě na typu afázie a vzdělání klientů. Dále byl zkoumán vliv muzikoterapie a ekonomické aspekty skupinové terapie. Všech cílů bylo ve výzkumném šetření dosaženo.
Na stránce jsou odkazy na další závěrečné práce studentek Masarykovy univerzity na příbuzná témata.

Klíčová slova: