Školy mohou žádat o granty pro hendikepované

21.01.2014 10:42

Školy mají možnost také letos získat prostředky z Nadace ČEZ na popularizaci výuky fyziky a zlepšení přístupu hendikepovaných studentů ke vzdělání. Zatímco vloni se školy mohly přihlašovat do grantových řízení průběžně po celý rok,letos přijímá nadace žádosti do 1. března. Žádosti stačí vyplnit přes jednoduchý webový formulář. Granty jsou určeny všem základním, středním a vyšším odborným školám. Granty pomohou mladým lidem s tělesným postižením a stavebními úpravami prostor škol. 

Klíčová slova: