Siemens Fond pomoci - brněnské kolo

06.11.2013 23:52

Fond podporuje charitativní projekty na pomoc těm, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné životní situace a nemohou si pomoci sami.

Finanční dar od společnosti Siemens bude poskytnut na nákup hmotného materiálu. Finanční dar může být poskytnut i na nákup služeb rozvíjejících kvalitu, případně potenciál smluvních pracovníků organizace (např. pomocí konzultací, vzdělávání pracovníků, účastí na seminářích, konferencích atd.). Nelze jej ale poskytnout na povinné vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb. Projekt musí být realizován do 6 měsíců od udělení finančního daru, jinak je žadatel povinen dar vrátit.

Více informací na stránkách Fondu pomoci.

Klíčová slova: