Seznam Grant

Vybrané neziskové organizace mohou získat reklamní prostor na propagaci svých aktivit v hodnotě 120 000 Kč, uzávěrka přihlášek je 15. listopadu 2022.

Odborná porota vybere z přijatých žádostí dvě desítky těch, které na dobu 12 po sobě jdoucích měsíců získají kredit do reklamního systému Sklik v hodnotě 10 000 Kč měsíčně.

Více informací na stránkách Seznamu.

Klíčová slova: