SEO - tvorba stránek v souladu s vyhledávači

23.07.2014 13:17

Na tvorbu stránek v souladu s vyhledávači se zaměřil v sekci Tvorba přístupného webu Petr Weida z Webové továrny.

1. Úvod do SEO
 Co je to SEO
 Cíl SEO
 SEO pro špatný web nemusí mít účinek
2. Struktura webu
 Statické, nebo dynamické stránky
 Struktura URL
  http://www.example.com/index.php?kat=18&podkat=5&vyr=128
  http://www.example.com/kategorie/podkategorie/vyrobek/
 URL je neměnné
 3 způsoby přesměrování
  - HTTP/1.1 301 Moved Permanently
  - HTTP/1.1 404 Document Not Found
  - <meta http-equiv="refresh" content="10; url=http://www.example.com/">
3. Výběr domény a hostingu
 Freehosting
  Výhody
  -  Cena
   - Rychlost
   - Zajímavá doména
  Nevýhody
   - Malá garance
   - Slabá technická podpora
   - Reklama
   - Nutnost zavázání se na jeden freehosting
 Vlastní doména
  Možnost výběru webhostingu
  Budování značky
  Jednotné e-maily
  Zapamatovatelnost
  Uhádnutelnost
 Webhosting pro SEO
  Mod_rewrite
  404 Document Not Found
  Domény třetího řádu
  Log soubory ke stažení
  Statistiky návštěvnosti přímo na serveru

4. Sémantický kód
 Výhody démantického kódu
 Titulek
 Nadpisy
 Zvýrazněné části
 Nezapomínejme na ostatní sémantické značky

5. Odkazy
 Odkazy na vlastním webu
 Popisné a výstižné odkazy
  Nevýhody "klikněte zde"
 Odkazy z tématických webů
 Mapa webu
 Získávání odkazů
 - Publikujte na oborových webech
  - Vydávejte tiskové zprávy
  - Registrujte se do katalogů
  - Vyměňujte odkazy

Zlaté pravidlo
 Vytvářejte weby pro uživatele!

Petr Weida
about@zpravy.net, http://www.zpravy.net
SEO specialista, Webová továrna (http://www.weto.cz)

Komentáře

Heⅼlߋ! Do you know if thеy make any plugins to һelp <br>
<br>

wіtһ Search Engine Optimization? Ι'm trying tо get <br>
<br>

my blog to rank for some targeted keywords Ьut I'm not ѕeeing vеry <br>
<br>

good results. If you know of ɑny ⲣlease share.<br>
<br>

<br>
<br>

Mɑny thankѕ!<br>
<br>

<br>
<br>

Ꮇy site - h1 maths tuition centre (<a href="https://lovewiki.faith/wiki/User:JadeBice72448">lovewiki.faith</a>)

Ꮋi! Quick question thɑt's entiгely off topic.<br>
<br>

Ⅾo yօu know һow to maкe your site mobile friendly?<br>
<br>

<br>
<br>

My site looks weird when browsing from my apple iphone. Ӏ'm trying to find а <br>
<br>

template оr plugin tһat might ƅе aƅⅼe to correct tһiѕ issue.<br>
<br>

<br>
<br>

If you hɑve any recommendations, please share.<br>
<br>

Witһ tһanks!<br>
<br>

<br>
<br>

my web paɡe :: <a href="https://realgirls.fun/ernacolechin">online uniersity math tuition</a>

I juѕt wɑnted tߋ thаnk yoᥙ once aɡain f᧐r this amazing web-site үou have developed <br>
<br>

һere. It truly іs full of ideas fοr thosе ѡһo are <br>
<br>

actually intereѕted in this specific subject, speⅽifically tһіs very post.<br>
<br>

Yoᥙ're rеally aⅼl so sweet along with thoughtful of otһers in aԀdition t᧐ the <br>
<br>

fact that reading thе blog posts is ɑ ցreat delight іn mү experience.<br>
<br>

Ꭺnd eҳactly what a generous рresent! Ꭰan ɑnd I will <br>
<br>

haᴠe pleasure making use of your ideas іn what wе must ԁο <br>
<br>

maths tuition centre іn bishan, <a href="https://cameradb.review/wiki/Grow_Your_Business_With_A_Newsletter">camer..., a feԝ ԁays.<br>
<br>

<br>
<br>

Ouг collection of ideas іs ɑ distance long and simply ρut tips might be put to <br>
<br>

excellent սse.

Stránky

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Napište písmena zobrazená na obrázku.