Senior Kontakt

19.06.2014 22:49

Služba Senior Kontakt je určena k rychlému a jednoduchému propojení seniorů, jejich rodinných příslušníků či dalších pracovníků v péči o seniory s poskytovateli sociálních služeb pomocí JEDNÉ ŽÁDOSTI. Žadatel již nemusí vyplňovat desítky žádostí, vyhledávat v telefonních seznamech či obvolávat jednotlivé poskytovatele. Služba nabízí zajištění jak terénních služeb (dovoz obědů, terénní zdravotní sestry, osobní asistence, pečovatelské služby), pobytových služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, pečovatelské domy) tak i ambulantních služeb (denní stacionáře, poradny).