Seminář pro žadatele k výzvě č. 97 OP LZZ

04.08.2012 21:16

Pořádá v Praze 28. srpna ministerstvo práce a sociálních věcí.

V Praze proběhne seminář zaměřený na podporu sociální integrace a sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování zve na informační seminář pro žadatele o finanční podporu z 97. výzvy OP LZZ, týkající se oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Cílem této výzvy je podpořit grantové projekty zaměřené na sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání prostřednictvím zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.

Tématem semináře bude představení nově vyhlášené výzvy, vyplňování žádostí v aplikaci Benefit7, klíčové aktivity, monitorovací indikátory, přílohy žádosti, rozpočet projektu a jeho obsahová náplň či rozsah. Závěr pak bude vyhrazen pro případné dotazy a diskusi.

Termín konání semináře byl stanoven na úterý 28. srpna 2012 od 10 do 13 hodin.

Místem konání je budova Ministerstva práce a sociálních věcí, zasedací místnost v 2. patře, Podskalská 19, Praha 2.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu se na tento seminář mohou přihlásit maximálně dvě osoby za žadatele, a to nejpozději do pondělí 20.8.2012. Závazné přihlášky se jménem účastníka, názvem organizace a kontaktními údaji zasílejte elektronicky na adresu vera.nouzova@mpsv.cz.

Zdroj: ESF ČR

Klíčová slova: