Seminář o opatrovnictví

05.08.2012 17:46

Uskuteční se 11. září v Liberci, je určen pracovníkům obcí, ústavů, charit a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Lektor: Yvonna Kozderová - specialistka na tuto problematiku
Datum: 11. září 2012
Čas: 9:00 - cca 14:00 prezence od 8:30
Místo: Hotel Liberec, Šaldovo náměstí, Liberec
Cena: 1.500,- Kč

Program:

1. Způsobilost k právním úkonům

2. Duševní onemocnění – jednotlivé druhy zdravotních handicapů a důvody vedoucí k podnětům a návrhům na úpravu způsobilosti, úplné zbavení způsobilosti k právním úkonům, omezení ve způsobilosti k právním úkonům

3. Soudní jednání – důkazní prostředky, vyšetření poměrů posuzované osoby, ustanovení soudního znalce z oboru psychiatrie k vypracování znaleckého posudku, ustanovení právního zástupce pro toto řízení, rozsudek

4. Ustanovení opatrovníka – právnická osoba, fyzická osoba (subjektivní a objektivní odpovědnost)

5. Kolizní opatrovník (schválení právních úkonů)

6. Povinností opatrovníka
Spolupráce opatrovníka s opatrovatelem, správa finančních prostředků a nemovitého majetku, zajištění finančních prostředků (/PID, soc. dávky + příspěvek na péči, atd), uzavírání smluv o poskytování služeb (pečovatelské služby, podporované bydlení, CHKB, CHB, pracovní smlouvy, hospodaření s majetkem, smlouvy, dědická řízení, soudní jednání, žaloby (manželství, volební právo, zaměstnanecký poměr apod.), zdravotní stav opatrovance, hospitalizace, podání žádosti do ÚSP, předkládání
zpráv a vyúčtování z hospodaření za opatrovance soudu, závěrečné vyúčtování

7. Návody a řešení příkladů z praxe

Školení je určeno pracovníkům obcí, ústavů, charit a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Přihlásit se můžete na stránkách www.vzdelavani.com, nebo přímo zde:

http://www.vzdelavani.com/kurzy-liberec/5-liberec/133-opatrovnictvi/booking

Klíčová slova: