Sdružení pro integraci mentálně postižených

10.10.2007 21:18
Pražské Sdružení pro integraci mentálně postižených (SIMP, o.s.) pomáhá při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám, zejména lidem s mentálním handicapem, kterým nabízí komplexní systém podpory pro úspěšný vstup do zaměstnání. Umožňuje jim zařazení do Střediska pracovních dovedností, které má za cíl rozvíjení samostatnosti a pracovních návyků, a tam, kde je to možné, pomáhá při nalezení odpovídajícího místa na pracovním trhu. Dále nabízí opatrovníkům lidí s postižením a rodičům po rodičovské dovolené kurzy souhrnných dovedností (výuka práce na PC, sociální a pracovní právo, orientace v ESF, motivační modul), osobní asistenci pro osoby s postižením a hlídání dětí v průběhu kurzu.
Klíčová slova: