VIA Sdružení hluchoslepých

22.04.2007 17:20

Občanské sdružení VIA bylo založeno v roce 1999. Je svépomocnou iniciativou angažovaných hluchoslepých občanů, kteří hledají, prošlapávají a ukazují cesty, jak řešit problémy způsobované hluchoslepotou. Sdružení pořádá svépomocné pobytové rehabilitační kursy a setkávání. Vyvíjí poradenskou, osvětovou a informační činnost upozorňující na problematiku hluchoslepoty. Podporuje svépomocné aktivity, seberealizaci, emancipaci a rozvíjení identity hluchoslepých lidí. Prosazuje legislativní a organizační opatření ke zlepšení podmínek života hluchoslepých lidí. Prosazuje mezinárodní styky hluchoslepých lidí a mezinárodní spolupráci na poli hluchoslepoty.O své činnosti informuje na webových stránkách sdružení Okamžik.

Klíčová slova: