Sčítání 2021 s podporou pro osoby se sluchovým postižením

Český statistický úřad připravil videonápovědy pro vyplnění elektronického a listinného sčítacího formuláře v českém znakovém jazyce. Kromě toho bude k dispozici 29. března, 31. března, 5. dubna a 7. dubna vždy od 9 do 11 hodin profesionální tlumočník, který bude prostřednictvím aplikace Microsoft Teams poskytovat případným zájemcům rady v českém znakovém jazyce.

K hovoru s tlumočníkem se lze připojit kliknutím na tyto odkazy:

29. března

31. března

5. dubna

7. dubna

Osoby se sluchovým postižením, které nepoužívají český znakový jazyk, mohou využít k dotazům e-mail dotazy@scitani.cz

Videonápovědy pro vyplnění elektronického a listinného sčítacího formuláře v českém znakovém jazyce:

Elektronický sčítací formulář 

Listinný sčítací formulář

Všechny potřebné informace pro správné vyplnění sčítacího formuláře jsou na stránce Nápověda.

 

Klíčová slova: