Schváleny výsledky 6. výzvy OPPA

23.06.2013 2:00

Celkem uspělo 262 projektů, přičemž celková podpora z Operačního Programu Praha - Adaptabilita pro tyto projekty dosahuje 483 milionů korun.

Byly přiděleny veškeré prostředky, které byly v rámci 6. výzvy k dispozici.

Pro případ, že by některý z předkladatelů projektu, na který byla schválena podpora, přestal mít o realizaci projektu zájem, byly Zastupitelstvem hl. m. schváleny také tzv. zásobníky projektů. Celkem je v zásobnících 22 projektů, podpora pro ně dosahuje souhrnně 47 milionů korun.

Zveřejňujeme seznamy schválených projektů a také seznamy projektů zařazených do zásobníku. Seznamy jsou zpracovány zvlášť pro jednotlivé prioritní osy. Obsahují název projektu, identifikaci žadatele a také schválenou podporu na projekt. Jedná se o maximální schválenou podporu, která může být ve smlouvě s předkladatelem žádosti ještě dále snížena na základě podmínek realizace, které stanovuje usnesení zastupitelů.

Seznamy jsou na stránkách OPPA.

Klíčová slova: