Sborník metod poradce rané péče

Publikaci popisující 41 metod, terapií a přístupů orientovaných na potřeby rodiny s dětmi se zdravotním postižením vydalo Středisko rané péče EDUCO Zlín, je možné si ji zdarma stáhnout. 

Chcete se dozvědět o metodách pro práci s dětmi s handicapem? ABA, Animoterapie, STEPS, SON-RISE PROGRAM, TOD, VOKS a dalších metodách? Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. vydalo ve spolupráci s dalšími odborníky unikátní Sborník metod poradce rané péče a všechny uvedené metody v něm popsalo. 

Je to komplexní soubor metod, terapií a přístupů, které lze využít při své práci s rodinami a dětmi se zdravotním postižením. EDUCO tento Sborník připravilo ve spolupráci s dalšími odborníky napříč sociálními službami, školstvím a zdravotnictvím.

Co je obsahem Sborníku metod poradce rané péče?

Sborník přináší charakteristiku 41 metod, terapií a přístupů orientovaných na potřeby rodiny s dětmi se zdravotním postižením. O každé metodě se čtenář dozví základní charakteristiku, specifika dané metody, koho metoda podporuje, jaký je její očekávaný přínos a co je v kompetenci poradce rané péče. U každé metody navíc najde uvedené příkady další odborné literatury a užitečné webové odkazy. 

Poradce rané péče může použít tuto publikaci k podpoře kompetencí rodiny/klientů zprostředkováním informací a nabídky. „Věříme, že díky Sborníku se lépe zorientujete v možných přístupech, které jsou v současné době pro práci s klienty v České republice dostupné,“ zástupkyně ředitelky EDUCO Šárka Štěpáníková. 

Sborník metod získáte zdarma…

Sborník metod je vhodný pro pracovníky ze sociálních služeb, školství i zdravotnictví. Po vyplnění registračního formuláře na stránkách EDUCO, může kdokoliv získat Sborník metod v elektronické podobě zdarma. Stačí vyplnit formulář, který se nachází na https://ranapecezlin.cz/sbornik-metod-poradce-rane-pece/.

O Středisku rané péče EDUCO Zlín z. s.

Posláním Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let. Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Aktuálně je v péči EDUCO 110 klientských rodin z celého Zlínského kraje. Rodinám pomáháme již 17 let. 

Zuzana Cyroňová

 

 

Klíčová slova: