Satelitní navigace a další služby Navigačního centra SONS

23.07.2014 14:44

Zdeněk Bajtl, vedoucí Navigačního centra pro nevidomé a těžce postižené SONS, informoval o službách centra, zejména se soustředil na satelitní navigaci.

Navigační centrum pro nevidomé a těžce zrakově postižené provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (dále jen SONS) ve svém sídle v Praze 1, nicméně služby jím poskytované jsou dostupné pro zrakově postižené občany po celé ČR. Jeho provoz dotuje Nadace Vodafone Česká republika a díky spolupráci s ní a s ČVUT FEL v Praze bylo již od poloviny roku 2005 možné poskytnout nevidomým spoluobčanům pomoc s orientací ve známém i neznámém prostředí.

V současné době pomáhají operátoři Navigačního centra zrakově postiženým spoluobčanům zjistit pomocí GPS navigační jednotky jejich polohu v situaci, kdy ztratí orientaci a potřebují rychle a hlavně bezpečně navést na správný směr. Zároveň poskytují i komplexní službu naplánování cesty (vyhledání dopravního spojení či vytvoření itineráře) a jiné služby, jako např. vyhledání telefonního čísla.

Konkrétní výčet nabízených služeb:
1.    Vyhledání dopravního spojení, telefonního čísla či informace o hledaném objektu či oblasti.
2.    Plánování cest a tvorba itinerářů.
3.    Satelitní navigace.
4.    Pomoc v nouzi.

Služby uvedené v bodech 1 a 2 představují informační servis, který si člověk se zrakovým postižením může u pracovníků Navigačního centra objednat. Na základě jeho požadavku bude zpracována zakázka a informace mu budou poskytnuty předem domluveným způsobem. Pokud nebude dotaz příliš komplikovaný (vyhledání aktuálního spojení či tel. čísla) může operátor dotaz zodpovědět ihned v rámci telefonního dotazu.

Služba č. 2 představuje možnost nechat si vypracovat popis trasy, a to způsobem, který odpovídá zásadám prostorové orientace a samostatného pohybu bez zrakové kontroly.
Službu č. 3 mohou využít pouze lidé, kteří jsou vybaveni tzv. navigační jednotkou. O podmínkách zapůjčení či zakoupení tohoto zařízení se zájemci dozví blíže u pracovníků Navigačního centra.
Službu č. 4 efektivně využijí zejména lidé vybavení navigační jednotkou, a to v situacích ztráty orientace, sejití z původní trasy nebo jiných událostí, které je na jejich cestě zaskočí. Užitek ze služby ale mohou mít i ti, kterým by při cestování pomohla okamžitá konzultace po telefonu, např. jak pružně upravit svou trasu. Pokud nevlastní navigační jednotku, je v takovém případě nutnou podmínkou alespoň přibližné určení své aktuální polohy.

Nově pod tyto body spadá i možnost požádat o upozornění na blížící se požadovanou zastávku vlaku či autobusu. Poloha může být sledována dle navigační jednotky nebo aktuální polohy vlaku. V tomto případě tedy není GPS jednotka podmínkou, ale je podmínkou znalost vlaku, kterým dotyčný cestuje a zobrazování aktuální polohy vlaku na internetu. ČD v současné době nabízejí získání informace o poloze vlaku u většiny svých spojů.
 
Satelitní navigace a navigační jednotky

Bezesporu nejinovativnější a technicky nejzajímavější službou Navigačního centra je satelitní navigace. Ta umožňuje díky lokalizaci za pomocí tzv. navigační jednotky například „donavigovat“ uživatele do požadovaného cíle nebo sledovat jeho polohu a v případě sejití z trasy nebo ztráty orientace mu pomoci s řešením neočekávaného problému.

Pro využití této služby musí mít uživatel u sebe právě výše zmíněnou navigační jednotku. Jde o speciálně upravené zařízení vycházející z principu GPS navigací. Základem každé navigační jednotky je především GPS přijímač, na jehož základě je jednotka schopna určit svou polohu.

Oproti většině běžných navigačních přístrojů, které mají např. přímý výstup získaných informací o poloze zobrazovaný na mapovém podkladu na displeji přístroje, nebo na jejichž základě přístroj vypracovává instrukce, kterým směrem se má uživatel přístroje dál vydat, jsou využívané navigační jednotky navrženy tak, aby bylo jejich použití pro zrakově postiženého resp. nevidomého uživatele vůbec možné, navíc co nejjednodušší, nenáročné, bez požadavku na jakoukoliv vyšší technickou zdatnost. Držitel přístroje jej tedy musí pouze zapnout a nosit u sebe (například v batohu), o nic dalšího se již nemusí starat a může se plně věnovat prostorové orientaci ve svém bezprostředním okolí pomocí hole nebo vodicího psa.
 
Navigační jednotka informace o své poloze uživateli nijak nehlásí, ale pomocí technologie GPRS (Global Packet Radio Services – přenos dat s využitím sítě mobilních operátorů) je pravidelně odesílá na k tomu vyhrazený internetový server. Odtud pak informace putují do počítačů v Navigačním centru. Operátoři centra si tedy mohou kdykoliv zobrazit polohu konkrétního přístroje (uživatele) na různých podkladech – na mapě nebo na leteckém snímku daného místa. Zobrazení polohy se v pravidelných intervalech obnovuje a na mapě se objevují další a další body, takže pokud se uživatel s jednotkou pohybuje, vzniká záznam jeho pohybu v podobě nespojité linie jednotlivých bodů. Operátoři tak mohou sledovat nejen to, kde se uživatel právě nachází, ale i jakým směrem a jakou rychlostí se pohybuje.
 
Pokud uživatel služeb Navigačního centra potřebuje zjistit, kde se právě nachází nebo kudy má jít, zavolá pomocí vlastního mobilního telefonu na bezplatnou informační linku centra. Operátor vyhodnotí aktuální polohu uživatele a může poskytnout informace  o okolí nebo mu poradit, jak se dostane tam, kam potřebuje.
 
Navigační jednotka krom předávání informací o své pozici Navigačnímu centru je též uzpůsobena pro zrakově postižené tak, že pomocí zvukové signalizace umí na pokyn uživatele informovat o aktuální kapacitě baterie či o svém stavu, tj. zda-li je zapnutá či vypnutá.
 
Navigační jednotku si může případný zrakově postižený zájemce buď zapůjčit přímo v Navigačním centru, nebo si ji zakoupit v Prodejně tyflopomůcek v Praze či Olomouci. Sociální odbory mohou na základě § 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb. těžce zrakově postiženému člověku na nákup takové jednotky přispět finanční částkou, a to až do výše 100 % (elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé).
 
Provoz a kontakty Navigačního centra
 
Provozní doba Navigačního centra, kdy jsou operátoři k dispozici na telefonu či Skypu a mohou tak aktuálně reagovat na požadavky uživatelů, je:
·        každý všední den: 6:00 – 22:00 hod.,
·        víkend: 8:30 – 17:00 hod.
O státních svátcích je centrum uzavřeno.
Kontaktovat Navigační centrum se svými požadavky mohou uživatelé na:
·        bezplatné telefonické lince (je k dispozici pouze pro registrované klienty Navigačního centra SONS ČR),
·        telefonním čísle 221 462 562,
·        e-mailu: navigace@sons.cz,
·        Skypu: sons-navigace1, sons-navigace2.
Poštovní adresa
Navigační centrum SONS ČR
Krakovská 21
110 00 Praha 1

Pro další podrobnější informace nebo pro odpovědi na případné dotazy navštivte webovou stránku: http://navigace.sons.cz nebo užijte výše uvedených kontaktů.

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.