Sasakawa Asthma Fund

V rámci tohoto programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. dubna 202.

Program Sasakawa Asthma Fund je dlouhodobě podporován japonskou nadací The Nippon Foundation.

Co zejména podporuje program Sasakawa Asthma Fund

  • zdravotní výchovu a vzdělávání
  • primární a sekundární prevenci astmatu u dětí
  • rehabilitaci dětí s těžšími formami průduškového astmatu 

Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat

  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • občanská sdružení (spolky)
  • evidované právnické osoby (církevní)
  • nemocnice a dětské léčebny
  • fyzické osoby

Více informací na webu VDV.

Klíčová slova: