S námi máte šanci

25.02.2013 0:47

Možnost zdarma se účastnit vzdělávacího projektu zaměřeného na zlepšování postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce prostřednictvím komplexního podpůrného programu nabízí občanské sdružení Via Lucis Praha ve spolupráci s Nadací Charty 77 – Kontem Bariéry.

Co projekt "S námi máte šanci" nabízí:

pracovní diagnostiku - posouzení předpokladů účastníků pro jejich potenciální pracovní uplatnění

motivační kurz - atraktivní formou seznámení např. s těmito tématy: osobní kompetence a potenciál, základy komunikace se zaměstnavatelem, orientace na trhu práce, zpracování profesního životopisu aj.

rekvalifikační kurzy - účastník projektu si zvolí rekvalifikační kurz na základě svých preferencí a na základě doporučení z diagnostické zprávy

odbornou praxi - praxe účastníků v reálném prostředí partnerských organizací

pracovní uplatnění - možnost pracovního uplatnění účastníků v partnerských organizacích minimálně na dobu 4 měsíců s vyhlídkou dalšího prodloužení

individuální a skupinové poradenství - podpora účastníků při vyhledávání a udržení zaměstnání

Všechny aktivity projektu jsou poskytovány zdarma, budou respektovat specifické potřeby osob se zdravotním postižením a umožní individuální přístup k jednotlivým účastníkům projektu (osobám s různým typem a stupněm postižení). Také pracovní místa, která účastníci projektu získají, budou ve všech ohledech přizpůsobena potřebám účastníků, což bude možné prakticky ověřit v rámci odborné praxe, která je součástí komplexního programu.

Další informace, včetně přihlášky, jsou na stránkách projektu.

Klíčová slova: