S Ligou proti bariérám

28.03.2007 1:00

Cílem projektu Ligy za práva vozíčkářů je systematicky a trvale vytvářet podmínky pro nezávislý a samostatný pohyb občanů s omezenou schopností pohybu a orientace. Konzultační centrum vykonává poradenskou aktivitu zaměřenou na problematiku přístupnosti prostředí, staveb a dopravy z hlediska osob s postižením, a to v prvé řadě osob s pohybovými problémy. Pomáhá s návrhem úpravy vlastního bydlení pro bezbariérový pohyb.