Rytmus Liberec nabízí nové semináře

Na podzimní měsíce připravil semináře pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo ohrožené sociálním vyloučením a nově i semináře pro rodiče, pečující a opatrovníky.

Rytmus Liberec  již 17 let podporuje zdravotně znevýhodněné v Libereckém kraji v začlenění do společnosti, zejména v oblasti zaměstnávání, ale i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.  

Podporu poskytujeme nejen zájemcům o zaměstnání, ale také zaměstnavatelům, kteří mají zájem zaměstnat člověka s postižením a posílit tak svoji společenskou odpovědnost.

Pořádáme také řadu seminářů pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo ohrožené sociálním vyloučením.  Cílem seminářů je podpořit účastníky k dosažení větší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, které vedou k začlenění do běžné společnosti i na trh práce. Díky finančnímu daru nadace Euronisa jsme nabídku seminářů rozšířili, doplnili o další pomůcky a rekvizity a můžeme nabídnout zdarma i odborné semináře  od spolupracujících  organizací. Nově jsme zařadili také seminář pro rodiče, pečující a opatrovníky. 

V červnu proběhlo 5 seminářů na témata Jak pečovat o své zdraví, Vzhled a oblékání a Cestování. Účastníci si interaktivní i zábavnou formou pomocí různých úkolů, modelových situací, individuálních i společných aktivit upevnili nové dovednosti nebo ty stávající prohloubili. Po absolvování semináře všichni obdrželi certifikát o účasti. 

A co jsme tedy připravili na podzimní měsíce? Proběhne série seminářů na témata: Společenské chování a vystupování, Finanční gramotnost - hospodaření s penězi, , Co je manipulace a jak se jí bránit, Základy první pomoci, Bezpečné chování a prezentace, Kontakt s cizí osobou, Láska, vztahy a partnerství a Intimní hygiena.   

Pro rodiče, pečující a opatrovníky proběhne seminář Sexualita lidí s postižením a Duševní zdraví aneb jak si na sebe udělat čas. 

V případě zájmu o seminář pro větší skupinu např. ze strany sociální služby,  zaměstnavatele  atd. je možno zařadit i jakýkoli další z celé nabídky seminářů.

Veškeré bližší  informace najdete na našich webových stránkách www.rytmusliberec.cz. Přihlásit se můžete vyplněním online formuláře nebo osobně na pobočkách či telefonicky. 

Ivana Juricová                                                                                

 

 

 

Klíčová slova: