Ruka pro život

13.05.2010 11:56
Občanské sdružení poskytuje přímou praktickou péči a službu občanům s mentálním a kombinovaným postižením a podporu jejich rodinám a blízkým. Vedle provozování dvou denních stacionářů v Praze a dalších v Litomyšli a Brně zároveň soustavně usiluje i o celkovou osvětu v místě i v celé společnosti tak, aby se přijímání postižených občanů, přístup a celková péče o ně dostaly na úroveň, která je běžná v ekonomicky a sociálně nejrozvinutějších zemích vyspělého světa.
Klíčová slova: