Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením

02.06.2013 2:00

V knize Venduly Sokolovské a kolektivu jsou podrobně rozpracovány postupy pro zvládání různých situací, do nichž se lidé s mentálním postižením běžně dostávají. Vydalo ji nakladatelství Portál a dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Lidé s mentálním postižením tráví většinu času mezi lidmi s handicapem, mají méně kontaktů s většinovou společností. Nemají tak možnost získat dostatečnou sociální zkušenost, proces učení se sociálním dovednostem je u těchto lidí náročný. Často je trápí neobratnost při komunikaci, nedorozumění, negativní reakce ze strany okolí, nízká sebedůvěra. Snižují se jejich šance na trhu práce, prohlubují se sociální bariery mezi lidmi s postižením a většinovou společností. Pro odstranění těchto barier je zapotřebí zaměřit se u nich na podporu sociálních dovedností.

Jednotlivé aktivity jsou v rámci každé kapitoly řazeny od méně náročných po náročnější. První části kapitoly tak obsahuje aktivity, které lze uskutečnit i s klienty, u kterých jsou jednotlivé dovednosti a schopnosti zastoupeny pouze v omezené míře, zatímco závěr každé z kapitol se věnuje aktivitám určeným pro klienty, u kterých jsou dané schopnosti a dovednosti již více rozvinuty. Knihu využijí především speciální pedagogové, lidé, kteří pracují s dospívajícími a dospělými osobami s mentální retardací.

Více informací o knize je na stránkách Portálu. Toto nakladatelství zašle knihu bezplatně dvěma čtenářům Helpnetu, kteří pošlou na adresu info@helpnet.cz mail se svou poštovní adresou a do předmětu uvedou Výhra 73. Vyhrají ti dva, jejichž mail dorazí jako 1. a 73. v pořadí.

Knihu Spánek a snění dostanou Petra Skavská z Prahy a Marie Soukupová z Lysé nad Labem.

Klíčová slova: