Rozvoj dobrovolnické služby

O dotaci Ministerstva vnitra na rok 2022 je možné žádat do 30. září 2021.

Typy podporovaných aktivit dle §11 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě:

  • pojistné, které je uzavřeno dle podmínek daných zákonem o dobrovolnické službě
  • část výdajů spojených s výkonem dobrovolnické služby (evidence, příprava dobrovolníků a realizace dobrovolnické služby)
  • pojistné na důchodové pojištění

Další informace na stránkách Ministerstva vnitra.

Klíčová slova: