ROK společně – KROK dopředu

06.05.2012 20:24

KPMG Česká republika vyhlašuje výběrové řízení, ve kterém hledá nestátní neziskovou organizaci, kterou bude podporovat od září 2012 do srpna 2013.

Vybraná nezisková organizace získá celoroční podporu formou dobrovolné práce zaměstnanců KPMG Česká republika. Dobrovolnou prací se myslí jednak běžná výpomoc, ale také odborná práce formou služeb a vzdělávání. Možná je také podpora finanční nebo hmotná. V loňském roce vyhrálo soutěž o toto roční partnerství občanské sdružení Amelie.

Do soutěže o třech kolech výběrového řízení se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace z celé České republiky. Upřednostněny budou neziskové organizace se sídlem v městech, kde má společnost KPMG Česká republika svoje kanceláře, tzn. v okolí Prahy, Brna, Českých Budějovic, Liberce a Ostravy. Soutěž je otevřená pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, evidované (církevní) právnické osoby, nadace, nadační fondy (kromě firemních) i zájmová sdružení právnických osob sdružující nestátní neziskové organizace, které vedou účetnictví a jimž může KPMG Česká republika výrazně pomoci a přispět k jejich profesionálnímu fungování a prezentaci.

Aby byla nezisková organizace zařazena do výběrového řízení, musí  odeslat vyplněnou přihlášku nejpozději do půlnoci 31. května 2012 na emailovou adresu kpmg@neziskovky.cz. Součástí přihlášky je mimo jiné popis očekávané spolupráce, kde nezisková organizace podrobně vysvětlí, jak si představuje podporu ze strany KPMG Česká republika, jak tato podpora může neziskové organizaci pomoci, jaké problémy mohou společně řešit, případně jaké silné stránky neziskové organizace mohou být v rámci spolupráce ještě posíleny.

V prvním kole výběrového řízení posoudí porota formální náležitosti přihlášky. Ze soutěže vyřadí neziskovou organizaci:

  • která nesplňuje podmínky a požadavky výběrového řízení,
  • v jejíž přihlášce chybí požadované údaje,
  • jejíž přihláška nebude obsahovat požadované přílohy (status, stanovy, doklad o vystavení IČ, výroční zpráva / zpráva o činnosti),
  • jejíž přihlášku neobdrží ve stanoveném termínu (do půlnoci 31. května 2012).

Ve druhém kole výběrového řízení určí porota na základě přihlášek osm neziskových organizací, jejichž statutární zástupce, ředitele, případně pověřené osoby pozve do Prahy do společnosti KPMG Česká republika na osobní prezentaci předloženého projektu. Ta bude zahrnovat stručnou desetiminutovou prezentaci a následnou dvacetiminutovou diskusi se členy výběrové komise. Na základě prezentací a rozhovorů vybere komise tři neziskové organizace, které postoupí do třetího kola. Poslední etapou výběrového řízení bude interní hlasování zaměstnanců KPMG Česká republika, kteří hlasováním zvolí vítěznou organizaci.

Přihlášku do soutěže o roční partnerství s KPMG Česká republika naleznete ZDE.

 
Zdroj: Neziskovky.cz
Klíčová slova: