Rodina a ochrana práv dětí pro rok 2013

11.08.2012 16:14

Dotační program vyhlásilo MPSV, uzávěrka je 30. září 2012.

Metodiku a Zásady pro hodnocení projektů naleznete na stránkách MPSV.
Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí roky prostřednictvím aplikace OKslužby - rodina. Podávání žádostí bude v aplikaci zpřístupněno od 1. září 2012. Posledním dnem pro podání žádosti o dotaci pro rok 2013 je 30. září 2012 včetně.

Školení pro žadatele o dotaci se bude konat 24. srpna 2012 od 9:30 do 11:30 v aule Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, místnost č. 131, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. Školení je bezplatné.

Klíčová slova: