Revize Metodiky kategorizace přístupnosti objektů

Aktualizovaná publikace je k dispozici v elektronické podobě, začátkem července bude možné vyzvednout si tištěnou verzi v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů. 

V roce 2014 vzniklo první vydání Metodiky kategorizace přístupnosti objektů, která shrnuje kritéria pro kategorizaci míry přístupnosti a pravidla profesionálního mapování.

Metodický materiál od doby svého vzniku používají specializované organizace i instituce po celé České republice.

Mapování přístupnosti objektů a následné zpracování výstupů je komplexním procesem, při němž je potřeba brát v potaz řadu aspektů. Podobu výsledných informací o přístupnosti prostředí nejvíce ovlivňuje fakt, že z nich bude čerpat široké spektrum uživatelů s rozličným pohybovým omezením a specifickými potřebami.

Metodika proto nepracuje se subjektivním hodnocením stavu, ale staví na důsledném měření prvků, důležitých pro obecnou přístupnost budovy. Podle získaných dat se pak objekty hodnotí jako přístupné, částečně přístupné, nebo obtížně přístupné/nepřístupné. Každé kategorii se stanovenými limity náleží piktogram v semaforové barevnosti.

Po několikaletém požívání metodických postupů v praxi přistoupila pracovní skupina, složená z odborníků věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, k úpravě vybraných bodů.

Revidovanou Metodiku kategorizace přístupnosti objektů v elektronické podobě najdete na stránkách Přesbariéry.cz v sekci Mapování přístupnosti. Tištěnou verzi si můžete vyzvednout na začátku července v kanceláři POV na adrese Benediktská 6, Praha 1.

Zdroj: Presbariery.cz

Klíčová slova: