Respirátory a dezinfekci v celkové hodnotě přesahující půl milionu korun rozdělí mezi své členy Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Celkem 20 tisíc respirátorů a téměř 7 tisíc balení dezinfekce dostanou v příštích dnech neziskové organizace pracující převážně v sociálních službách. Materiální pomoc v celkové hodnotě přesahující půl milionu korun pro ně vyjednala a poskytla Asociace veřejně prospěšných organizací ČR ve spolupráci s firmou Sirowa Czech s.r.o.

Za normálních okolností chystáme pro naše členy školení, připomínkujeme legislativu nebo jim pomáháme v získávání dárců. Pandemie COVIDu ale přinesla úplně nové výzvy. Naše členské organizace a lidé v terénu každý den doslova bojují o život a zdraví svých klientů, často bez dostatečného finančního i materiálního zázemí. Jsme rádi, že jako asociace jim můžeme alespoň částečně vypomoci v tomto nesmírně náročném a obtížném období. A chceme v tom pokračovat i nadále,“ uvedla ředitelka AVPO ČR Monika Jindrová. 

Ta si váží dlouhodobě dobré spolupráce se soukromým sektorem a firmami, které přes vlastní ekonomické potíže chtějí pomáhat dobré věci.

 „Aktuální dodávka materiálního vybavení by například nebyla možná bez korektní spolupráce s firmou Sirowa Czech,“ doplnila Jindrová.

Již v minulosti AVPO ČR věnovala organizacím pomůcky, které mohly využít v prevenci a boji s onemocněním COVID. Asociace například mezi své členy distribuovala jednorázové roušky a ochranné obleky v hodnotě 2 milion korun, které poskytla Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze.

Monika Jindrová

Klíčová slova: