Respektujeme „dříve vyslovená přání“?

21.04.2013 21:31

Dubnové vydání časopisu Sociální služby otevírá na svých stránkách sociálním i zdravotním službám stále neznámou oblast tzv. zástupného rozhodování.

Tento nástroj v souladu s platnou českou legislativou umožňuje naplňovat ta přání pacientů a uživatelů sociálních služeb, která vzhledem ke svému aktuálně nepříznivému zdravotnímu stavu již nejsou schopni vyslovit, ale vyjádřili je různou formou dříve. Článek Jaromíra Matějka z Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK tuto problematiku přibližuje především z hlediska etiky a poukazuje na šíři pojetí zástupného rozhodování, která nezahrnuje pouze písemná vyjádření. Zahraniční zkušenost vycházející z novely zákona na ochranu osobnosti ve Švýcarské konfederaci s akcentem na formu tzv. Prohlášení pacienta zpracovala manažerka vzdělávání APSS ČR Magda Dohnalová. V posledním příspěvku k tématu se advokátka Lucie Neubertová věnuje především právní stránce této problematiky včetně nálezu Ústavního soudu z loňského listopadu.
 
11. duben je slaven jako Světový den Parkinsonovy choroby. Právě situaci pacientů s tímto onemocněním je věnováno několik dalších příspěvků časopisu. V centru tématu stojí rozhovor s předsedkyní sdružení Asociace Parkinson-Help Romanou Skála-Rosenbaum, která „parkinsona“ zakouší čtrnáct let „na vlastní kůži“. Čtenář ovšem v této části časopisu nalezne také odborný text lékaře Marka Baláže, několik hořko-úsměvných fejetonů ze života parkinsoniků a jedenáctero stručných, ale užitečných rad nemocným i pečujícím osobám.
 
Čtyři strany časopisu jsou dále věnovány úspěchům českých sportovců na Světových zimních hrách speciálních olympiád 2013 v Jižní Koreji; téma zpracovala ředitelka Českého hnutí speciálních olympiád Martina Středová. Kancelář veřejného ochránce práv se pak prostřednictvím Ladislava Tomečka věnuje problematice zasahování do základních práv a svobod uživatelů služeb domovů se zvláštním režimem, a to především s ohledem na otázku konzumace alkoholu jejich klienty. Časopis i tentokrát přináší ve svých pravidelných rubrikách také řadu dalších článků a informací.
 
Zdeněk Kašpárek
Klíčová slova: