Rekvalifikace v obsluze PC

Kurzy pro uchazeče či zájemce o zaměstnání se zrakovým postižením z Olomouckého kraje nabízí TyfloCentrum Olomouc.

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. se věnuje podpoře zaměstnávání zrakově postižených osob už od roku 2006. V oblasti podpory zaměstnávání nově nabízí osobám se zrakovým postižením dva rekvalifikační kurzy:

  • Základy obsluhy osobního počítače pro osoby se zrakovým postižením (rozsah kurzu je 50 vyučovacích hodin),
  • Obsluha osobního počítače pro osoby se zrakovým postižením (rozsah kurzu je 82 vyučovacích hodin).

Oba kurzy jsou akreditovány u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování kurzu, kterým zaměstnavateli může prokázat své znalosti práce s PC.

Cílem obou kurzů je naučit zrakově postižené ovládat osobní počítač např. v oblastech teoretických znalostí v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s PC, naučí se ovládat operační systém MS Windows včetně jeho údržby a ochrany. Naučí se vytvářet a upravovat textové dokumenty a jejich digitalizaci z papírové předlohy. Získá dovednosti pracovat s internetem, využívat moderních komunikačních prostředků.

Výše uvedené rekvalifikační kurzy jsou určené pro uchazeče či zájemce o zaměstnání se zrakovým postižením z Olomouckého kraje. Osobou se zrakovým postižením rozumíme jedince, který má i s optimální brýlovou korekcí problémy v získávání a zpracovávání zrakových informací. Kurzy jsou určené i osobám se zrakovým postižením, jež nemají přiznaný žádný stupeň invalidity, ale mají omezení pro výkon zaměstnání související s poškozením zraku.

"Nabízené rekvalifikační kurzy pomohou osobám se zrakovým postižením získat znalosti a dovednosti, kterými zlepší svou pozici na trhu práce." uvádí Eva Vonešová, koordinátorka rekvalifikačních kurzů.

Kontaktní osoba:
Bc. Eva Vonešová
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc
telefon: 585 415 042
e-mail: vonesova@tyflocentrum-ol.cz

Klíčová slova: