Region bez bariér 2020

Grantový program společnosti Škoda Auto podpoří odstraňování bariér, které hendikepovaným brání k co největšímu zapojení do života, a to především v okresech Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhajících okresech.

Co podporuje:

  • stavební úpravy a úpravy značení v dopravě 
  • zlepšení dostupnosti především veřejných institucí pro hendikepované 
  • podpora zřizování a rozvoje chráněných dílen/pracovních míst na chráněném/otevřeném trhu práce pro hendikepované 
  • zpřístupňování kulturních, sportovních a společenských akcí osobám se zdravotním postižením 
  • organizace charitativních akcí pro hendikepované 
  • spoluúčast na projektech financovaných neziskovými organizacemi či evropskými fondy

Koho podporuje:

především obce, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, příspěvkové organizace

Uzávěrka pro podání žádosti je 30. června 2020. 

Více informací na stránkách Škoda Auto.

Klíčová slova: