Raná péče pomáhá zlepšovat životní prostředí

Do projektu Střediska rané péče v Pardubicích, o.p.s., a společnosti ASEKOL, a.s., která organizuje zpětný odběr vyřazených elektrozařízení, se zapojilo 41 klientských rodin z Pardubického kraje. 

V období od 16.9. do 31.10.2019 bylo odevzdáno téměř 200 kg elektroodpadu, což bylo 193 ks vyřazených elektrospotřebičů, které neskončily v běžných popelnicích či kontejnerech, ale ve speciálním sběrném boxu.

Cílem projektu bylo prohloubit znalosti dětí i rodičů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrospotřebičů. Děti se naučily, že správným nakládáním s odpady pomáhají zlepšovat životní prostředí.

Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s., více než 17 let poskytuje v Pardubickém kraji službu ranou péči rodinám s dětmi s ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození) nebo se zdravotním postižením do 7 let. Hlavním cílem rané péče je podpora vývoje dětí s handicapem a podpora jejich rodin.

Mezi nejvyhledávanější aktivity patří odborné konzultace v rodinách, podpora psychomotorického vývoje dětí, půjčování didaktických hraček a kompenzačních pomůcek, sociálně-právní poradenství, pomoc při výběru předškolního a školy, zprostředkování kontaktu s dalšími rodinami dětí se zdravotním postižením.

Blanka Brandová

 

 

Klíčová slova: