Půjčování pomůcek PETIT

20.06.2014 22:35

Sdružení PETIT nakoupilo za prostředky od společnosti Borland pomůcky pro snazší ovládání počítačů, určené k zapůjčování do rodin a institucí, které mají v péči děti s postižením. K dispozici na zapůjčení jsou 2 LCD displeje, 3 senzorové klávesnice, 12 adaptérů počítačové klávesnice, 23 velkoplošných tlačítek dřevěných a 10 velkoplošných tlačítek senzorových.