Psychický stav nemocných s roztroušenou sklerózou

20.02.2007 1:15
Práce ze středoškolské odborné činnosti studentky plzeňského gymnázia Heleny Hradílkové se zabývá otázkami, které se týkají pocitů při prvním setkání s RS a sdělení této vážné diagnózy, následnými reakcemi pacienta i jeho pocity předtím, než se dozvěděl, jak je nemocen, a měl-li zájem o informace o chorobě, která ho postihla. Dále mj. zjišťuje, jak působí na nemocného slova „roztroušená skleróza“ a „postižený RS“. Kvalita života postižených, jejich přístup k nemoci, co pro ně znamená nemoc, to jsou další otázky probírané v této práci. Zabývá se též tím, jak pacienti s RS reagují, nemohou-li nějakou věc dělat v důsledku svého onemocnění, snaží-li se něco udělat pro to, aby zlepšili svůj zdravotní stav a věří-li, že se mohou jejich problémy někdy zlepšit.
Klíčová slova: