První pomoc pro onkologicky nemocné i jejich blízké

Brožuru zpracovala a v tištěné i elektronické podobě zdarma nabízí Amelie, z.s.

Co potřebují lidé, když se dozví, že mají oni sami nebo jejich blízký rakovinu? Kromě léčby jsou to především informace. O léčebnou část se ve velmi dobré kvalitě starají lékaři a zdravotníci, ale co další oblasti? Zde nabízí pomocnou ruku brožura Amelie, z.s. Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké. 

„Onkologické onemocnění je plné náročných životních situací, na které se nedá předem připravit. Amelie, z.s. ve svých brožurách nabízí konkrétní rady pro nemocné a jejich blízké. Velmi mě těší, že jsou k dispozici i v Plzeňském komplexním onkologickém centru,“ říká k brožuře Simona Šípová, vrchní sestra ORAK FN v Plzni. A doplňuje, že „mezi pacienty i personálem je o tuto brožuru vždy velký zájem.“

Nově revidovaná a doplněná brožura má už 4. vydání. Potřebné změny, které se dělají, jsou řízeny zákonnými změnami, ale také zpětnými vazbami a potřebami nemocných. Je totiž koncipována jako základní orientační materiál na počátku onemocnění.

Na ni pak navazují brožury Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci a Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné a jejich blízké, ty pak dále rozvíjejí specifická témata, která život s rakovinou pro nemocné i blízké přináší.

Bezplatná brožura Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké má novou strukturu a byla doplněna o adresář KOC, HOC a dalších onkologických pracovišť, kde mají psychologickou nebo sociální pomoc.

Je k dispozici ve 12 tisících výtisků a je distribuovaná na přibližně 85 míst v ČR. Je také zpřístupněna na internetových stránkách Amelie, a to přehlednou formou v podobě jednotlivých kapitol pro snazší orientaci a vyhledávání a nebo jako celek.

Brožura je ke stažení na adrese:  https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/brozura-psychosocialni-minimum/

Tištěnou pak organizace zašle zájemcům poštou, k doptání je na e-mailu: info@amelie-zs.cz.

Více o brožurách Amelii, z.s. či jejích činnostech na www.amelie-zs.cz.

Michaela Čadková Svejkovská

Klíčová slova: