Průzkum využívání chytrých mobilních zařízení a internetu osobami se sluchovým postižením

22.03.2012 0:13

Online přepis může výrazným způsobem zefektivnit a zrovnoprávnit komunikaci neslyšících osob se slyšící většinou a předcházet tak opakovaným dotazům a nedorozuměním. Ideálním zařízením pro online přepis jsou tablety, které kombinují kvalitní mikrofon pro snímání hlasu a velký displej pro zobrazení přepisu. Aby však mohl online přepis spolehlivě fungovat, vyžaduje kvalitní připojení k internetu. V současnosti nejsou k dispozici žádné statistiky používání mobilního internetu sluchově postiženými  osobami. Z tohoto důvodu připravili realizátoři projektu eScribe krátkou anketu mapující využívání mobilního internetu a chytrých mobilních zařízení osobami se sluchovým postižením.

Výsledky ankety boudou použity jednak k interním výzkumným účelům realizátorů projektu z ČVUT a jednak by měly posloužit jako argument při vyjednávání podpory online přepisu ze strany mobilních operátorů. Cílem průzkumu je prokázat, že neslyšící osoby jsou vhodnou cílovou skupinou se značným potenciálem pro využití mobilního internetu a chytrých mobilních zařízení ve svém každodenním životě.

Dotazník je anonymní a obsahuje pouhých osm otázek. Odpovědět na ně zabere jen pár okamžiků. Anketa se nachází na stránkách Centra zprostředkování simultánního přepisu.

Klíčová slova: